Aanstaande zondag

Aanstaande zondag

Op deze pagina vindt u informatie over de diensten die de komende zondag, zo de Heere wil en wij leven, zullen plaatsvinden.

Zondag 29 mei – 9.30 uur – ds. A. de Jager

Votum/zegegroet.

Gez.25: 1, 2, 3

Na de wet: Ps. 119: 22, 29, 34

Gebed

Schriftlezing: Matt. 28: 16-20.

Ps.110: 1, 2, 3.

Woordbediening: Matt. 28:20b.

Na de preek: Ps.106: 2, 21, 22.

Dankgebed en voorbeden

Kollekten.

Slotlied: Gez. 31: 1, 2, 3.

Zegen

Zondag 22 mei – 14.30 uur – ds. P. Helmus

Votum en vredegroet

Zingen: Psalm 96:4,5 “Geeft aan de Here, gij geslachten,”  

Gebed (opening van het woord)

Schriftlezing: Luk.18:9-14

Zingen: Psalm 128:1,2,3 “Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan.”

Tekstlezing: HC Zondag 24

————–

Preek: “Wij worden gerechtvaardigd, niet door werken”   

1.      Ze kunnen geen grond voor rechtvaardiging zijn  

2.      Ze worden door God uit genade beloond

3.      Ze zijn onmisbare vruchten van het geloof     

————–

Zingen: Psalm 18:6,7 “De Heer heeft mij vergolden naar mijn daden,”  

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 119:63 “Ik die uw wil naar uw geboden doe,”

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 121:3,4 “De Heer brengt al uw heil tot stand,”

Zegen