Aanstaande zondag

Aanstaande zondag

Op deze pagina vindt u informatie over de diensten die de komende zondag, zo de Heere wil en wij leven, zullen plaatsvinden.     

Zondag 19 mei – 9:30 uur – br. L.J. Souman (Pinksteren)

1     Votum en zegengroet

2.    Gezang 27 : 1, 2, 3

3.    Lezen wet

4.    Ps 25 : 2

5.    Gebed

6.    Lezen : Handelingen 2 : 1 – 21 en vers 36

7.    ps 145 : 5

8.    Lezen tekst : Hand. 2 : 11 (Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.)  

9    Verkondiging

10.    Ps.  145 : 2

11.    Gebed

12    Collecte

13    Gezang 26a : 4 en 5

De preek heeft als thema :  Gods Geest confronteert nu de hele wereld met Gods grote daden.

                                             aandachtspunten:

                                              1.  Met begrijpelijke woorden,
                                               2. Door Christus hele gemeente       
                                         3. In een appellerende aanspraak

Zondag 19 mei – 14:30 uur – ds. P. Helmus

Votum en vredegroet

Zingen: Gezang 30:1,3 “Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam.”  

Gebed (opening van het woord)

Schriftlezing: Joh.14:15-26; Joh.16:5-15; 2 Kor.1:18-22

Zingen: Gezang 6:1,2 “Hoor, trouwe Vader, ons gebed,”  

Tekstlezing: HC Zondag 20

————–

Preek: “Met Pinksteren zendt Christus de ‘andere Trooster’.”     

  1. Wie die TROOSTER is    
  2. Welke VERTROOSTING Hij werkt
  3. Wie door Hem VERTROOST worden

————–

Zingen: Gezang 26b:1,2 “Ja de Trooster is gekomen,”  

Geloofsbelijdenis van Nicea

Zingen: Gezang 2:5 “’k Geloof in God, de Heilge Geest die troost”

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 150:1,2 “Looft de HEER uw God alom,”  

Zegen