Aanstaande zondag

Aanstaande zondag

Op deze pagina vindt u informatie over de diensten die de komende zondag, zo de Heere wil en wij leven, zullen plaatsvinden.


Zondag 28 februari – 9.30 uur – ds. L. Heres


Votum
Zegengroet
Antwoordlied                                   Psalm 97: 1,4
Lezing van de wet
Antwoordlied                                   Gezang 17: 1,2,3
Gebed
Schriftlezing                                      Mattheüs 26: 57-68
Lied                                                       Psalm 31: 1,8
Tekstlezing                                        Mattheüs 26: 65-66
Preek
Amenlied                                           Psalm 57: 2,6
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotzang                                              Psalm 118: 7,8
Zegen
 
Thema en verdeling van de preek:
 
Jezus moet sterven omdat Hij de Zoon van God is
Daarin is Hij zelf
(1.    de Rechter
(2.    de Hogepriester
(3.    de Getuige

Zondag 28 februari – 14.30 uur – br. J. Hartog

Votum
Zegengroet
Antwoordlied                        Psalm 103: 3
Geloofsbelijdenis
Lied                                        Gezang 2: 3
Gebed
Schriftlezing                           Jesaja 52: 13 – 53: 12
Inzameling van de gaven
Middenzang                           Psalm 38: 2
Tekstlezing                             HC zondag 15
Preek
Amenlied                               Psalm 118: 1
Dankgebed
Slotzang                                  Gezang 19: 4
Zegen

Christus’ lijden is het werk van God

Daarom is het

            (1. onverwacht

            (2. niet logisch

            (3. zuiver en volmaakt