Aanstaande zondag

Aanstaande zondag

Op deze pagina vindt u informatie over de diensten die de komende zondag, zo de Heere wil en wij leven, zullen plaatsvinden.

Zondag 3 december – 09.30 uur – ds. L. Heres

Votum
Zegengroet
Antwoordlied                          Psalm 136: 1,18
Lezing van de wet
Antwoordlied                          Psalm 1: 1,2,3
Gebed
Avondmaalsformulier deel 1
Lied                                        Gezang 39: 1,3,6
Schriftlezing                            Titus 1: 15 – 2: 15
Middenzang                            Psalm 130: 3,4
Tekstlezing                              Titus 2: 11-14
Preek
Amenlied                                Psalm 98: 2,4
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotzang                                  Psalm 117
Zegen

Thema en verdeling:
God laat aan de wereld zien hoe groot zijn inzet is voor zijn eigen volk
            (1. God verschijnt
            (2. God zet Zich in
            (3. God leert het ons 

Zondag 3 december – 14.30 uur – br. L. Buit
Preek ds. M.A. Sneep (predikant Gereformeerde kerk (hersteld) Groningen)

Thema
Burgers van Gods koninkrijk bidden: Laat Uw koninkrijk komen!

Gebed om:

  1. Erkenning van de Koning
  2. Bewaring door de Koning
  3. De komst van de Koning

Liturgie
Votum en zegengroet
Ps. 29: 1, 5
Gebed
Schriftlezing:
– Psalm 72
– 2 Samuel 7: 8-17
– Lukas 1: 26-33
Gz. 5: 3, 9
Tekst: HC Zondag 48
Preek
Ps. 97: 1, 4
Geloofsbelijdenis
Gz. 19: 1, 2
Gebed
Collecte
Ps. 149: 1, 2, 3
Zegen