Aanstaande zondag

Aanstaande zondag

Op deze pagina vindt u informatie over de diensten die de komende zondag, zo de Heere wil en wij leven, zullen plaatsvinden.

Zondag 11 december – 9.30 uur – br. J. ten Klooster

Votum & Groet
Psalm 23 : 1
Gebed
Lezen: Hebreeën 11: 1-16
Psalm 39 : 5, 7
Preek: Heidelbergse Catechismus Zondag 1
Psalm 119 : 5, 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 86 : 5, 7
Dankgebed
Collecte
Gezang 37
  

Zondag 11 december – 14.30 uur – ds. P. Helmus (viering HA)