Aanstaande zondag

Aanstaande zondag

Op deze pagina vindt u informatie over de diensten die de komende zondag, zo de Heere wil en wij leven, zullen plaatsvinden.

Zondag 9 mei – 9.30 uur – ds. P. Helmus

Votum en vredegroet
Zingen: Psalm 96:1,6 “Zingt een nieuw lied voor God de Here,”
Lezing van de tien woorden
Zingen: Psalm 119:1,6,28 “Welzalig wie de rechte wegen gaan,”
Gebed (Schuldbelijdenis en opening van het woord)
Schriftlezing: Spreuken 8:1-5 & 27-36;  Spreuken 9:1-18
Zingen: Psalm 14:1,2,5 “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.”
Tekstlezing: Spreuken 9:6

Preek: “De Hoogste Wijsheid nodigt allen uit.”
1.      De gestelde eis van die uitnodiging
2.      De gegeven belofte met die uitnodiging
3.      De gewezen weg in die uitnodiging.

Zingen: Psalm 49:1,4,5 “Gij volken, overal ter wereld, hoort!”
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Psalm 111:1,4,6 “Looft, halleluja, looft de Heer.”
Zegen

Zondag 9 mei – 14.30 uur – ds. P. Helmus

Votum en vredegroet
Zingen: Psalm 36:2,3
Gebed (opening van het woord)
Schriftlezing: Ex.25:10-22; Rom. 3:21-27
Zingen: Psalm 32:1,2,5
Tekstlezing: HC Zondag 23

Preek: “God bewijst zijn goedheid door de vrijspraak van de zondaar”
1.      Volgens Zijn gerechtigheid
2.      Op grond van het zoenmiddel
3.      In het gelovig amen

Zingen: Psalm 103:1,2,9
Belijdenis van het geloof: twaalf artikelen
Zingen: Psalm 89:6,7
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gezang 36:1-3
Zegenbede