Kerkverband

Kerkverband

Informatie over het kerkverband

Op 2 november 2019 is de gereformeerde kerk Zuidhorn e.o. door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland toegelaten tot het kerkverband. Daarmee is de GK Zuidhorn sinds de instelling van de ambten op 8 december 2019 volwaardig lid van de GKN.

Het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland telt 12 zelfstandige kerken. Verschillende van die kerken hebben meerdere zogenaamde “preekplaatsen”. Dat wil zeggen dat de gemeente op meer dan een plaats samenkomt. Het kerkverband telt verder 8 predikanten in actieve dienst, 1 kandidaat-predikant, 8 emeritus-predikanten en 3 studenten.