Informatie kerkdiensten

Informatie kerkdiensten

Sinds 1 september 2019 belegt de GK Zuidhorn kerkdiensten. De aanvangstijden zijn 9:30 uur en 14:30 uur. In de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en van het Gereformeerd Kerkboek (uitgave 1987; met de 150 psalmen, 41 gezangen, belijdenissen, formulieren en kerkorde).
Na afloop van één van de samenkomsten is er normaal gesproken gelegenheid samen koffie te drinken.
U bent van harte welkom!

Op dit moment kennen de erediensten nog enkele beperkingen voor wat betreft het aantal en de registratie van bezoekers. Wij vragen gasten daarom zich te melden bij de koster of een van de kerkenraadsleden.

Rooster

30 mei
9.30 uur – ds. P. Helmus
14.30 uur – br. J. ten Klooster

6 juni
9.30 uur – ds. P. Helmus
14.30 uur – ds. P. Helmus

13 juni
9.30 uur – ds. H. Drost
14.30 uur – ds. H. Drost

20 juni
9.30 uur – ds. P. Helmus
14.30 uur – ds. P. Helmus

27 juni
9.30 uur – ds. P. Helmus
14.30 uur – br. J. Hartog

4 juli
9.30 uur – br. M.T. Hofman
14.30 uur – ds. P. Helmus

11 juli
9.30 uur – ds. P. Helmus
14.30 uur – ds. L. Heres

Koffiedrinken

Elke week drinken we na één van de diensten koffie en praten we na.

Crèche

Het dorpshuis herbergt maar liefst twee royale lokalen voor crèche en kinderopvang. Afhankelijk van de behoefte kan daar dan ook gemakkelijk en flexibel invulling aan worden gegeven.

Locatie

De samenkomsten worden gehouden in het dorpshuis van Noordhorn, Noorderweg 61C, 9804 RL
Er is hier ruim gelegenheid tot parkeren.