Informatie kerkdiensten

Informatie kerkdiensten

Sinds 1 september 2019 belegt de GK Zuidhorn kerkdiensten. De aanvangstijden zijn 9:30 uur en 14:30 uur. In de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en van het Gereformeerd Kerkboek (uitgave 1987; met de 150 psalmen, 41 gezangen, belijdenissen, formulieren en kerkorde).
Na afloop van één van de samenkomsten is er normaal gesproken gelegenheid samen koffie te drinken.
U bent van harte welkom!

AANGEPASTE EREDIENSTEN IN VERBAND MET CORONA-MAATREGELEN.

Op dit moment kennen de erediensten beperkingen voor wat betreft het aantal bezoekers. Wij vragen gasten zich te melden bij de koster of bij een van de kerkenraadsleden.

Rooster

14 februari
9.30 uur – br. M.T. Hofman
14.30 uur – br. J. Hartog

21 februari
9.30 uur – kand. P. Helmus
14.30 uur – br. L. Buit

28 februari
9.30 uur – ds. L. Heres
14.30 uur – br. J. Hartog

7 maart
9.30 uur – br. M.T. Hofman
14.30 uur – kand. P. Helmus

10 maart (biddag)
19.30 uur – br. L. Buit

Koffiedrinken

Elke week drinken we na één van de diensten koffie en praten we na.

Crèche

Het dorpshuis herbergt maar liefst twee royale lokalen voor crèche en kinderopvang. Afhankelijk van de behoefte kan daar dan ook gemakkelijk en flexibel invulling aan worden gegeven.

Locatie

De samenkomsten worden gehouden in het dorpshuis van Noordhorn, Noorderweg 61C, 9804 RL
Er is hier ruim gelegenheid tot parkeren.