Nieuws

Nieuws

Het laaste nieuws van de GK Zuidhorn e.o.

Corona

21 maart 2020
Vanwege de situatie m.b.t. het coronavirus is het dorpshuis van Noordhorn voor alle gebruikers voorlopig gesloten. In verband hiermee komen de erediensten van 22 maart te vervallen. De kerkenraad beraadt zich op eventuele alternatieven

14 maart 2020
Maatregelen i.v.m. coronavirus:
Nu het coronavirus ook in Nederland een zorgwekkende verspreiding bereikt, heeft ook de kerkenraad moeten overwegen welke maatregelen we als kerk moeten nemen. We kijken onder andere naar de adviezen van de rijksoverheid, bijv. dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zouden moeten worden afgelast. Nu heeft onze gemeente ongeveer 60 leden. Wel moeten we rekening houden met het feit dat meerdere van ons een kwetsbare gezondheid hebben. Ook kunnen we erop rekenen dat het coronavirus zich ook in de provincie Groningen verspreid heeft, al zijn er nog maar weinig gevallen vastgesteld.

Met hulp van advies van de Commissie van Beheer heeft de kerkenraad het volgende besloten:

 • De kerkdiensten van as. zondag gaan door;
 • Broeders en zusters die kwetsbaar zijn vanwege hun gezondheid of hun leeftijd worden dringend opgeroepen niet naar de kerk te komen;
 • Ook broeders en zusters die ziek zijn of door hun reispatroon of contacten vermoeden dat ze een besmettingsgevaar vormen worden dringend opgeroepen niet naar de kerk te komen;
 • Het koffiedrinken na de dienst gaat niet door;
 • De stoelen worden ruimer dan normaal opgesteld;
 • In plaats van een gewone collecte wordt er een deurcollecte gehouden;
 • Handen geven doen we niet (ook niet de preeklezer, predikant en ouderling van dienst);
 • Mocht het bij het avondmaal vieren nog nodig zijn, dan gebruiken we aparte bekertjes en wordt de broodschaal gepresenteerd in plaats van doorgegeven;
 • We proberen zo goed mogelijk de algemene hygiĆ«nische adviezen van het RIVM in acht te nemen:
  • Regelmatig en grondig handen wassen
  • Deurkrukken reinigen
  • Bekende regels m.b.t. hoesten, niezen, etc.

Onze eigen kerkdiensten zijn helaas nog niet via internet te volgen. U kunt wel kerkdiensten volgen of terugluisteren van onze zusterkerken. Niet alle kerken laten de erediensten overigens doorgaan, dus u bent wellicht aangewezen op diensten van de afgelopen weken.

De ontwikkelingen rond de corona-epidemie zijn ongekend en misschien beangstigend. Gelukkig mogen we weten dat onze Here alles in zijn hand houdt en voor ons zorgt. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Laten we ook bidden of God ons wil beschermen en de pandemie snel wil indammen.

Nu is het ook belangrijk dat we naar elkaar omzien, ook als we niet allemaal naar de kerk of bij elkaar op bezoek kunnen komen. Laten we goed voor elkaar en onze naasten zorgen, zowel geestelijk als praktisch.

Examen kandidaat Jongeneel
Op 29 februari vindt onder jacobitisch beding het peremptoir examen van kandidaat Jongeneel plaats. Dit zal gebeuren tijdens een buitengewone zitting van de generale synode van de GKN in Harderwijk. Bij positief gevolg zal br. Jongeneel dan binnenkort als predikant van de gemeente van Zwijndrecht worden bevestigd.

Instituering

Op 8 december 2019 zijn in de middagdienst drie ambtsdragers door ds. J.R. Visser bevestigd. Hiermee is de gereformeerde kerk Zuidhorn e.o. officieel geinstitueerd. De dienst werd behalve door de eigen gemeenteleden ook door een flink aantal gasten bijgewoond. Onder andere de burgerlijke gemeente was vertegenwoordigd door wethouder Nederveen. Verder waren de meeste zusterkerken uit het kerkverband middels een afvaardiging present. En ook waren er veel (vaste) gasten die sowieso al regelmatig in het midden van de gemeente verkeren. Na de dienst werd de gemeente gefeliciteerd door ds. Visser en door br. G.H. Werkman namens de kerk van Assen-Kornhorn.

Nieuwsbrief

Download hieronder onze laatste nieuwsbrief:

Raadpleeg voor oudere nieuwsbrieven ons archief.