Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

Een nieuwe gemeente

Sinds 2019 maakt de Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. deel uit van het verbande van de Gereformeerde Kerken Nederland. Op 8 december van dat jaar is de Gereformeerde Kerk Zuidhorn en omgeving namelijk geïnstitueerd. Dit was een bijzondere gebeurtenis, die geen van de betrokkenen eerder meegemaakt had. Reden genoeg om met dit artikel een korte voorgeschiedenis te geven en de -toen- nieuwe gemeente te beschrijven.

Winterbijeenkomsten Zuidhorn

In het winterseizoen 2018/2019 zijn er in Zuidhorn drie bijeenkomsten geweest: op 30 november 2018 en 25 januari en 29 maart 2019. Deze bijeenkomsten zijn met steun van de Studiegroep Midden-Nederland georganiseerd naar aanleiding van verontrustende ontwikkelingen in met name de vrijgemaakte kerken.

Initiatiefgroep

Dit vroeg duidelijk om een vervolg. Op 29 mei 2019 heeft een aantal broeders en zusters uit de regio Zuidhorn een initiatiefgroep opgericht. Deze had als doel de gereformeerde prediking en een bijpassend kerkelijk leven in de regio Zuidhorn te behouden en voort te zetten. De groep koerste vanaf het begin op de instituering van een gereformeerde kerk in Zuidhorn en omgeving. Twee belangrijke data kwamen in beeld: start van de samenkomsten op 1 september 2019 en verzoek tot aansluiting bij de GKN op 2 november van dat jaar. Met deze deadlines in het vooruitzicht moesten meteen allerlei praktische zaken geregeld worden, zoals de locatie en de preekvoorziening. Deze Initiatiefgroep heeft in de tijd vanaf eind mei negen vergaderingen gehouden.

Start samenkomsten

Zondag 1 september 2019 was een bijzondere dag, want vanaf die datum zijn samenkomsten gehouden. Het waren geen kerkdiensten omdat er geen kerkenraad was die deze samenkomsten belegde. Gelukkig heeft dit de predikanten er niet van weerhouden in de samenkomsten voor te gaan. Als locatie was het dorpshuis in Noordhorn gehuurd en dat bevalt tot op heden uitstekend. Zo kon de gemeente in oprichting al snel een kerkelijk leven opbouwen. Ook de gezamenlijke bijbelstudie is toen in september opgestart.

Bij welk kerkverband?

Bij de oprichting van een gemeente met een gereformeerd vrijgemaakte achtergrond is het logisch te kijken naar aansluiting bij DGK of GKN. In het begin was de keuze nog niet gemaakt, maar bestaande contacten leidden ertoe dat de Initiatiefgroep aansluiting zocht bij de GKN en die op 2 november ook kreeg. Er zijn echter uitstekende banden met DGK. De Initiatiefgroep en DGK Groningen hebben in goede sfeer en hartelijke wederzijdse erkenning een kennismakingsgesprek gevoerd. Dit biedt een mooie basis om verder te werken aan kerkelijke eenheid. Ook is er een goed kennismakingsgesprek geweest met GKN Assen/Kornhorn, waar meerdere broeders en zusters lid waren voordat ze hun attestatie aangevraagd hebben naar Zuidhorn e.o.

Instituering

Op 18 november 2019 werden onder leiding van de kerkenraad van Assen/Kornhorn twee ouderlingen en een diaken gekozen. Op 8 december in de middagdienst zijn deze broeders bevestigd en is de gemeente geïnstitueerd. Ds. J.R. Visser, die ook gesproken had op de eerste winterbijeenkomst van 30 november 2018 in Zuidhorn, ging voor in de dienst. Diverse zusterkerken en de burgerlijke gemeente Westerkwartier waren vertegenwoordigd om deze mijlpaal met ons te vieren. Nu is de Initiatiefgroep een echte kerkelijke gemeente geworden, met inmiddels ruim 70 zielen in de leeftijd van 1 tot ruim 80 jaar. Daarnaast bezoeken meerdere broeders en zusters onze diensten regelmatig, die zich te zijner tijd bij onze gemeente willen voegen.

Vooruitblik

Velen van ons hebben een moeilijke en soms frustrerende periode achter de rug. Nu mogen we God dienen in een nieuwe gemeente. Als God het wil volgt nu een periode van opbouw en geestelijke groei. We danken Hem voor alles wat Hij ons gegeven heeft en bidden om zijn zegen voor ons en wie God aan onze gemeente wil toevoegen. Het is triest dat we een nieuwe gemeente hebben moeten stichten en dat we verwijderd raken van zo veel broeders en zusters in de vrijgemaakte kerken. Wat zou het mooi zijn als de breuk die de meesten van ons kort geleden gemaakt hebben teruggedraaid zou kunnen worden! Toch willen we onze identiteit niet door de GKv-geschiedenis laten bepalen; we willen niets meer en minder zijn dan kerk van Christus, met iedereen die Hem op dezelfde gereformeerde basis wil dienen.

Alle dank en eer aan God!