Over ons

Over ons

Op deze pagina stellen wij onszelf als Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. aan u voor

Initiatiefgroep GK Zuidhorn e.o.

Op 29 mei 2019 hebben een aantal broeders en zusters uit de regio Zuidhorn een initiatiefgroep opgericht met als doel de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, in de regio Zuidhorn te behouden en voort te zetten.
De initiatiefgroep was zich er van bewust daarin geheel afhankelijk te zijn van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is het die Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt in de eenheid van het ware geloof. De deelnemers aan de initiatief groep wisten en weten zich geroepen die eenheid te onderhouden in het gehoorzaam volgen van de Stem van de Goede Herder.

Instituering

Tot het moment dat de ambten werden ingesteld en de gemeente werd geïnstitueerd, was het bestuur van de initiatiefgroep verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurstaken en het geven van leiding bij het organiseren van de samenkomsten, de catechisaties en het gemeenteleven. Op 8 december 2019 mochten de ambten worden ingesteld en werd de gereformeerde kerk Zuidhorn daarmee geinstitueerd. Dat betekent onder andere dat er een kerkenraad is die in opdracht van Christus leiding geeft aan Zijn gemeente.
Op 21 maart 2021 werd kandidaat P. Helmus in het predikantsambt bevestigd en kreeg onze gemeente een eigen herder en leraar.

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:
ds. P. Helmus (preses, sinds maart 2021)
br. W. Haaksema (ouderling, aftredend 2027)
br. R. Suithoff (ouderling, aftredend 2026)
br. H.J. van Leeuwen (ouderling, aftredend 2025)
br. J. van den Berg (diaken, aftredend 2025)
br. H.J. Terpstra (diaken, aftredend 2027)

Informatie
Bankrekening: NL33 RABO 0344 2233 61 t.n.v. Gereformeerde Kerk Zuidhorn