Over ons

Over ons

Op deze pagina stellen wij onszelf als initiatiefgroep GK Zuidhorn e.o. aan u voor

Initiatiefgroep GK Zuidhorn e.o.

Op 29 mei 2019 hebben een aantal broeders en zusters uit de regio Zuidhorn een initiatiefgroep opgericht met als doel de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, in de regio Zuidhorn te behouden en voort te zetten.
De initiatiefgroep is zich er van bewust daarin geheel afhankelijk te zijn van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is het die Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt in de eenheid van het ware geloof. De deelnemers weten zich geroepen die eenheid te onderhouden in het gehoorzaam volgen van de Stem van de Goede Herder.

Bestuur

Tot het moment dat de ambten zijn ingesteld en de gemeente is geïnstitueerd is het bestuur van de initiatiefgroep verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurstaken en het geven van leiding bij het organiseren van de samenkomsten, de catechisatie en het gemeenteleven.

Informatie

Samenkomsten: Noorderweg 61c, 9804 RL Noordhorn
Bankrekening: NL33 RABO 0344 2233 61 t.n.v. Gereformeerde Kerk Zuidhorn