Missie

Missie

Wij erkennen dat de Bijbel God Woord is. Dit Woord leert ons wie God is, wie wijzelf zijn, hoe Jezus ons weer bij God brengt en wat voor uitwerking dit heeft in ons leven. Dit Woord geeft ons concrete richtlijnen voor het kerk-zijn. Actueel, ook in de 21e eeuw.

In overeenstemming met dit geloof, stellen wij onszelf de volgende doelen:

  1. In overeenstemming met de gereformeerde belijdenis en de drie formulieren van eenheid het heilig evangelie uitdragen en bewaren. Dit doen we op grond van Gods Woord: de Bijbel.
  2. Het instellen, in-standhouden en onderhouden van gereformeerde erediensten, catechetisch onderwijs en een plaatselijke levende gemeenschap.